História a víťazi

História

V roku 1995 sa v Budapešti stretli zástupcovia hlavných miest Budapešti, Viedne, Bratislavy a Ľubľany, ktorí sa dohodli na pravidelnom organizovaní športových turnajov mládeže do 17 rokov. Podľa schválených kritérií sa v roku 1996 uskutočnil v Budapešti 1. ročník Turnaja 4-miest a ďalšie sa konali a konajú v mestách v poradí Bratislava, Ľubľana, Viedeň. V r. 2008 sa uskutočnila zmena základných princípov turnaja z ktorých najvýznamnejšou bolo prijatie ďalšieho mesta – mesta Záhreb do tohto turnaja a zmena názvu na Turnaj 5-miest. V roku 2014 však hlavné mesto Viedeň bez udania dôvodov odstúpilo z turnaja (nezúčastnilo sa už turnaja v Budapešti v roku 2014), čo znamená, že po dohode zostávajúcich 4-miest bol opäť premenovaný na Turnaj 4-miest.

Cieľom turnaja je umožniť mladým športovcom miest súťažiť na medzinárodnej úrovni so svojimi rovesníkmi, poskytnúť im možnosť nadviazať nielen športové kontakty, ale aj priateľské vzťahy a umožniť im spoznávať život, kultúru, gastronómiu a zvyky v iných krajinách a mestách.

Celkoví víťazi posledných 10. ročníkov od r. 2008:

Budapešť, 2009 BUDAPEŠŤ
Viedeň, 2010 ZÁHREB
Bratislava, 2011 ZÁHREB
Ľubľana, 2012 BUDAPEŠŤ
Záhreb, 2013 ZÁHREB
Budapešť, 2014 ZÁHREB
Bratislava, 2015 ĽUBĽANA
Ľubľana, 2016 ĽUBĽANA
Záhreb, 2017 ZÁHREB
Budapešť, 2018 BUDAPEŠŤ

Víťazi posledného Turnaja 4-miest v Budapešti 2018

FUTBAL HÁDZANÁ VOLEJBAL BASKETBAL ATLETIKA STOLNÝ TENIS
1. Záhreb Budapešť Záhreb Budapešť Budapešť Budapešť
2. Budapešť Záhreb Ľubľana Záhreb Ľubľana Záhreb
3. Ľubľana Ľubľana Bratislava Bratislava Záhreb Ľubľana
4. Bratislava Bratislava Budapešť Ľubľana Bratislava Bratislava