Pravidlá a propozície

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY TURNAJA 4 MIEST

 1. Účastníkmi turnaja sú: Bratislava, Budapešť, Ľubľana a Záhreb
 2. Hlavným motívom Turnaja je športové súťaženie a socializácia mladých ľudí, ktorí dostávajú šancu spoznať hosťujúce mesto, krajinu, ich zvyky . Organizátor by mal tento motív zohľadniť pri určovaní programu, umiestnenia športovísk aj ubytovania.
 3. Tento turnaj nesie názov Turnaj 4 miest, s poradovým číslom turnaja, názvom hostiteľského mesta a rokom, v ktorom sa turnaj koná.
 4. Tímy partnerských miest reprezentujú športovci, ktorí nie sú starší ako 16 rokov. Pre tento ročník sú to športovci narodení 1.1.2003 a mladší.
 5. Podujatie by sa malo konať každoročne v mesiaci jún. Poradie organizátorov je Záhreb – Budapešť – Bratislava – Ľubľana .
 6. Počet účastníkov jednej delegácie je obmedzený na kapacitu dvoch autobusov, najviac však 99 členov.
 7. Program turnaja a výber športov je vhodný pre určený počet účastníkov. Súťaží sa v šiestich športoch a to v: atletike (chlapci a dievčatá), stolnom tenise (chlapci a dievčatá), futbale (chlapci), basketbale (dievčatá), volejbale (dievčatá) a hádzanej (chlapci).
 8. Program turnaja by mal trvať štyri dni a to od štvrtka do nedele. Zápasy a súťaže by sa mali konať štvrtok, piatok a sobotu, prehliadka mesta a odchod delegácií v nedeľu.
 9. Organizátor by mal zabezpečiť:
  • Ubytovanie a stravu pre zahraničné delegácie od štvrtka (obed) do nedele (raňajky).
  • Organizovanie jednotlivých športových turnajov a súťaží.
  • Ocenenia

  Tímy poskytnú svoje autobusy na dopravu na jednotlivé športoviská a prehliadku mesta.

 1. Organizovanie by malo obsahovať:
  • Recepciu pre oficiálnych predstaviteľov delegácií s primátorom hostiteľského mesta.
  • Slávnostné otvorenie a záverečný ceremoniál (sobota večer).
  • Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení.
  • Web stránku k podujatiu so všetkými informáciami vrátane výsledkov.
  • Výzdoba všetkých športovísk vlajkami jednotlivých zúčastnených miest.
  • Prehliadku mesta .
 2. Prípravné stretnutie, ktoré sa koná v mieste organizátora, minimálne 1 mesiac pred turnajom. Organizátor zvolá zástupcov všetkých zúčastnených miest. Každá delegácia môže mať troch členov. Cieľom tohto stretnutia je prehliadka športovísk, ubytovacích zariadení a športová organizácia jednotlivých športových súťaží a turnajov.
 3. Oficiálnym jazykom turnaja sa stala angličtina.

 

PRAVIDLÁ TURNAJA 4 MIEST

 1. POČET ÚČASTNÍKOV:
  Každá delegácia by mala pozostávať z 99 členov. 74 športovcov, 12 trénerov, 6 vedúcich družstiev, 5 oficiálnych predstaviteľov mesta (VIP) a 2 vodiči autobusu.
 1. OFICIÁLNA DELEGÁCIA
  Oficiálna delegácia (VIP) každej výpravy, môže mať 5 členov. Pre týchto predstaviteľov sa zorganizuje osobitný program, zahŕňajúci aj recepciu s primátorom.
 1. REGISTRÁCIA
  Účastníci turnaja sa musia najprv registrovať pomocou formulára na web stránke turnaja www.4citiestournament.sk . Súťažiť môžu športovci, ktorí sú narodení 1.1.2003 alebo neskôr. Registračný formulár obsahuje údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, názov klubu, číslo identifikačného preukazu; rovnako treba vyplniť aj formulár pre ubytovanie. Formuláre  musia byť sprístupnené najneskôr tri týždne pred začiatkom turnaja. Účastníci turnaja vyplnia formuláre najneskôr týždeň pred začiatkom turnaja. Zmeny je možné vykonať najneskôr 3 dni pred začiatkom turnaja.
 1. ADMINISTRÁCIA
  Vedúci družstiev po príchode stručne prediskutujú vzniknuté otázky týkajúce sa ich športu. Pri každom športe predložia vedúci identifikačné preukazy športovcov technickému delegátovi daného športu na kontrolu. Prvé zápasy sa odohrajú medzi hostiteľským mestom a mestom ktoré je ku nemu geograficky najbližšie.
 1. PROTOKOL
  Po skončení všetkých súťaží sa odovzdajú medaile trom najúspešnejším tímom, alebo pretekárom v individuálnych športoch. V atletike sa oceňovanie bude konať 10 minút po skončení súťaže. Na záverečnom ceremoniály sa ocenia všetky mestá podľa poradia, odovzdajú sa putovné poháre a vyhlási sa celkový víťaz. Pri tejto príležitosti odovzdá organizátor vlajky nasledujúcemu organizátorovi.
 1. TROFEJE
  Pre celkové poradie sa sčítavajú výsledky dosiahnuté družstvami v jednotlivých športoch. Celkový víťaz bude dekorovaný pohárom. Víťazi v jednotlivých športoch dostanú putovné poháre, tie držitelia vrátia na prípravnom stretnutí ďalší rok.
 1. ŠPORTOVISKÁ
  Turnaj by mal byť organizovaný na športoviskách, ktoré spĺňajú pravidlá daného športu. Ak je to možné, mali by byť situované blízko seba, aby sa zúčastnení mohli pozrieť aj na iné športy.

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 1. IDENTIFIKAČNÉ PREUKAZY
  Vedúci družstiev by mali odovzdať kópie identifikačných preukazov delegátovi konkrétneho športu. Ten by ich mal uchovať po zvyšok turnaja, prípadne nechať nahliadnuť iných vedúcich družstiev na ich žiadosť.
 1. CELKOVÉ PORADIE
  Do celkového poradia sa rátajú iba tímové výsledky vo všetkých šiestich športoch. Športy sú: atletika, stolný tenis, futbal, volejbal, basketbal, hádzaná.
  Bodovanie jednotlivých športov

  • miesto 5 bodov
  • miesto 3 body
  • miesto 2 body
  • miesto 1 bod

  V prípade rovnakého počtu bodov viacerých tímov, sú nasledujúce kritériá:

  • viac 1. miest vo všetkých športoch
  • viac 2. miest vo všetkých športoch
  • viac 3. miest vo všetkých športoch
  • viac individuálnych 1. miest
 1. OBLEČENIE
  Všetci účastníci tímu by mali mať rovnaké tričká. Tie budú dodané organizátorom.
  Každý tím by mal mať k dispozícii dve farebné varianty dresov (tmava a bledá), tie by mali byť uvedené v registračnom formulári.
 1. ROZHODCOVIA
  Rozhodcov menujú príslušné zväzy konkrétnych športov hostiteľského mesta.
 1. SŤAŽNOSTI
  Sťažnosť môže podať len vedúci družstva v príslušnom športe a to do 15 minút po skončení zápasu alebo súťaže. Sťažnosť bude posudzovať komisia troch ľudí, ktorí nie sú zapojení do incidentu (delegát daného športu, vedúci družstva, ktorí nie sú dotknutí incidentu a člen organizačného výboru). Rozhodnutie komisie je konečné. V prípade sťažnosti týkajúcej sa celkového poradia, sa ňou bude zaoberať komiisia zložená zo 4 členov (vedúci delegácie všetkých štyroch zúčastnených miest).

 

PROPOZÍCIE JEDNOTLIVÝCH ŠPORTOV

FUTBAL

 • Herný systém: každý tím hrá jeden zápas s každým ďalším tímom
 • Pravidlá:
  • hrá sa podľa platných pravidiel FIFA
  • hrá sa na prírodnej tráve (v prípade nepriaznivého počasia sa bude hrať na umelej tráve)
 • Hrací čas: 2×30 minút s 10 minútovou prestávkou
 • Vylúčenie: Hráč, ktorý dostane červenú kartu nesmie nastúpiť v ďalšom zápase.
 • Výstroj: Hráči nastupujú s chráničmi holení.
 • Striedanie: Povolených je 5 striedaní vrátane brankára.
 • Body: Za výhru sú udelené 3 body, za prehru 0, v prípade remízy je udelený 1 bod obom tímom.
 • Poradie a hodnotiace kritériá:
  • vyšší počet bodov zo všetkých zápasov
  • rozdiel skóre
  • vyšší počet strelených gólov
  • vzájomný zápas
  • rozstrel zo značky pokutového kopu (11m), 5 striel každé družstvo, následne vyraďovací systém, každý jedna strela
 • Ocenenie:
  • všetky družstvá dostanú poháre za umiestnenie
  • prvé tri družstvá dostanú medaily
  • ocenený bude najlepší brankár, najlepší hráč a najlepší strelec turnaja

BASKETBAL

 • Herný systém: každý tím hrá jeden zápas s každým ďalším tímom
 • Pravidlá:
  • hrá sa podľa platných pravidiel FIBA
  • veľkosť lopty: 6
 • Hrací čas: 4×10 minút bez prerušenia s 10 minútovou prestávkou medzi druhou a treťou tretinou
  • v prípade, že zápas skončí nerozhodne, nasleduje 5 minútové predĺženie
 • Body: za výhru sú udelené 2 body, za prehru 1
 • Poradie a hodnotiace kritériá:
  • vyšší počet bodov zo všetkých zápasov
  • pri rovnosti bodov dvoch tímov, rozhoduje vzájomný zápas
  • pri rovnosti bodov troch tímov sa vytvorí minitabuľka týchto tímov a rozhoduje skóre
  • vyšší počet strelených bodov
 • Ocenenie:
  • všetky družstvá dostanú poháre za umiestnenie
  • prvé tri družstvá dostanú medaily
  • ocenená bude najlepšia hráčka z každého družstva

VOLEJBAL

 • Herný systém: každý tím hrá jeden zápas s každým ďalším tímom
 • Pravidlá:
 • hrá sa podľa platných pravidiel FIVB
 • 2 hráčky môžu byť libero
 • výška siete je 224 cm
 • Počet setov: hrá sa na tri víťazné sety
 • Body:
  • 3 body – za víťazstvo 3:0, alebo 3:1
  • 2 body – za víťazstvo 3:2
  • 1 bod – za prehru 2:3
  • 0 bodov – za prehru 1:3, alebo 0:3
  • -1 bod – za kontumáciu
 • Poradie a hodnotiace kritériá:
  • vyšší počet bodov zo všetkých zápasov
  • počet víťazstiev
  • pomer setov
  • pomer lôpt
  • vzájomný zápas dotknutých tímov
  • žreb
 • Ocenenie:
  • všetky družstvá dostanú poháre za umiestnenie
  • prvé tri družstvá dostanú medaily
  • ocenená bude najlepšia hráčka z každého družstva

HÁDZANÁ

 • Herný systém: každý tím hrá jeden zápas s každým ďalším tímom
 • Pravidlá:
  • hrá sa podľa platných pravidiel IHF
 • Hrací čas: 2×25 minút s 10 minútovou prestávkou
  • každé družstvo si môže vybrať time-out v oboch polčasoch
 • Body: za výhru sú udelené 2 body, za prehru 0, v prípade remízy je udelený 1 bod obom tímom
 • Poradie a hodnotiace kritériá:
  • vyšší počet bodov zo všetkých zápasov
  • vzájomný zápas
  • skóre zo vzájomných zápasov
  • vyšší počet strelených gólov vo vzájomných zápasoch
  • vyšší rozdiel skóre
  • žreb
 • Ocenenie:
  • Všetky družstvá dostanú poháre za umiestnenie
  • prvé tri družstvá dostanú medaily
  • ocenený bude najlepší hráč z každého družstva

ATLETIKA

 • Disciplíny:
  • 100 m
  • 400 m
  • 800 m
  • 100 m, 200 m, 300 m, 400 m
  • Skok do výšky
  • Skok do diaľky
  • Vrch guľou
 • Pravidlá:
  • každé mesto môže mať dvoch pretekárov/ky v každej disciplíne
  • každé mesto môže do štafety nasadiť jedno družstvo (1 chlapčenské, 1 dievčenské)
  • jeden pretekár môže súťažiť najviac v dvoch disciplínách, plus v štafete
  • všetky behy budú merané elektronickou časomierou
  • skok do výšky
   • chlapci: 145, 150, 155, 160, 163, 166 a ďalej po 3 cm
   • dievčatá: 130, 135, 140, 145, 148, 151 a ďalej po 3 cm
  • skok do diaľky: 6 pokusov
  • vrh guľou: 6 pokusov
   • chlapci 5 kg guľa
   • dievčatá 3 kg guľa
  • Body:
   • individuálne: 1. miesto – 9 bodov, 2. miesto – 7 bodov, 3. až 8. miesto – 1 bod
   • štafeta: 1. miesto – 16 bodov, 2. miesto – 14 bodov, 3. miesto – 12 bodov,         miesto – 10 bodov
  • Poradie:
   • celkové: súčet bodov chlapcov a dievčat
   • tím dievčatá
   • tím chlapci
  • Kritérium:
   • vyšší počet získaných bodov
   • vyšší počet prvých miest
   • lepšie umiestnenie v štafete
  • Ocenenia: Jednotlivci na 1. – 3. mieste v každej disciplíne získajú medaily
   • tímy v celkovom poradí získajú poháre podľa poradia

STOLNÝ TENIS

 • Pravidlá:
  • hrá sa podľa platných pravidiel a noriem ITTF
  • Hrací systém:
   • v súťaži jednotlivcov sa hrá v dvoch 4 členných skupinách systémom každý s každým. Prví dvaja zo skupín postupujú do semifinále, hráči umiestnení na 3. mieste v skupinách hrajú o 5. miesto a hráči umiestnení na 4. mieste o konečné 7. miesto
   • v súťaži družstiev sa hrá v skupine systémom každý s  každým, systémom Corbillon Cup (A-Y, B-X, štvorhra, A-X, B-Y).
   • všetky zápasy sa hrajú na tri víťazné sety
  • Body:
   • individuálne: 1. miesto – 4 body, 2. miesto – 3 body, 3. miesto – 2 body, miesto – 1 bod
   • družstvá: 1. miesto – 8 bodov, 2. miesto – 6 bodov, 3. miesto – 4 body, miesto – 2 body
   • celkové hodnotenie – sčítavajú sa všetky individuálne a tímové body
   • Celkové poradie: v prípade rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v tímovej súťaži
  • O poradí v skupinách rozhoduje:
   • počet bodov
   • vzájomný zápas
   • podiel setov
   • podiel loptičiek
  • Ocenenia:
   • jednotlivci na 1. – 3. mieste v každej disciplíne získajú medaily
   • tímy v celkovom poradí získajú poháre podľa poradia